Bingöl Üniversitesi Gıda Analiz ve Araştırma Laboratuvarı Kuruldu

Bingöl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Aydoğan’ın yaptığı, TÜBİTAK tarafından öncelikli alan (1003) kapsamında desteklenen proje ve Üniversitemiz desteği ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analiz ve Araştırma Laboratuvarı kuruldu. Proje, gıdalarda bulunan toksik ve önemli biyoaktif bileşen analizlerinin yeni nesil analiz teknikleri ile yapılması ve geliştirilmesi esasına dayanmaktadır.  Proje kapsamında Gıda Analiz ve Araştırma Laboratuvarımıza Türkiye’de ilk olarak Bingöl Üniversitesi’ne Pro-Flow Nano Sıvı Kromatografi (Nano-LC) sistemi kuruldu. Bu sistem ile gıdalarda düşük miktarlarda bulunan, insan sağlığı için risk oluşturabilecek toksik bileşenler, yine gıdalarda besin değerini gösteren aktif bileşenler, moleküler tanımlama çalışmaları ve helal gıda analizleri yüksek hassasiyet ile yapılabilecek.

Bingöl Üniversitesi Gıda Analiz ve Araştırma Laboratuvarı Kuruldu

"Gıda Güvenliği ve Helal Gıda Analizlerinde önemli sorunlar yaşanmaktadır"

Özellikle günümüzde gıda güvenliği ve helal gıda konularında yaşanan sorunlar dikkate alındığında modern Nano-LC sisteminin laboratuvarımızda olması ve bu yönde bilimsel araştırma, analiz çalışmalarının yapılması önemlidir. Ayrıca bu alanlar ile ilgili Gıda Güvenliği Yüksek Lisans programında bulunan öğrencilerimizin bu konularda tez çalışmalarını yapmaları ve uzmanlıklarını almaları planlanmaktadır. İlerleyen süreçte gıda güvenliği ve analiz konularında önemli bir mesafe almış olacağız.

"Laboratuvarımızda hassas ve etkin analizlerin yapılabilmesi üniversitemiz için bir farklılıktır"

Laboratuvarımıza kurduğumuz sistem (Pro-flow Nano-LC) Üniversitemiz bünyesinde bulunması ve gerek bilimsel çalışmaların gerekse hassas analiz çalışmaların yapılması üniversitemiz için önemli bir farklılık oluşturacaktır. İlerleyen süreçte geliştirmekte olduğumuz ve validasyonunu sağlayacağımız analizler için bölümümüz tarafından sertifikalandırma sureti ile analiz hizmeti verilebilecektir. Hâlihazırda laboratuvarımızda devam eden ve gerçekleştirmeyi planladığımız moleküler tanımlama bazlı projeler üniversitemizin misyon farklılaşması için önemlidir. Laboratuvarımızda devam eden TÜBİTAK 1003 projemizin ilk çıktısı, ilgili alanda dünyanın önde gelen bilim adamlarınındı yer aldığı çalışma Amerika Kimya Topluluğu’nun (ACS) prestijli dergilerinden Analitik Kimya dergisinde yayınlanmıştır. (https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.0c01436) Laboratuvarımızda gerçekleştireceğimiz gerek ulusal ve uluslararası projeler, bilimsel çalışmalar gerekse analiz çalışmaları ve hizmetleri üniversitemizin misyon farklılaşması amacına önemli katkı sağlayacaktır.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Aydoğan: "Gıda Analiz ve Araştırma Laboratuvarımız üniversitemize hayırlı olsun. Laboratuvarımızın kurulmasında desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İbrahim Çapak’a,  Rektör Yardımcımız ve Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan’a,  Projemizi destekleyen ve proje kapsamında 4 Lisans, 1 Yüksek Lisans, 1 Doktora ve 1 Doktora sonrası olmak üzere 7 araştırmacının desteklenmesini uygun gören TÜBİTAK’a  teşekkür ederim" dedi.