Zazaca Atasözlerinin hikâyeleri anlatıldı

0
316

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisinin 6. sayısında 7 makale yer alıyor.

Dergide ilk sırada yer alan, “Ortak Atasözlerinin Hikâyeleri: Farsî-Kurmancî-Zazakî -4-” başlıklı makale Prof. Dr. Hasan Çiftci tarafından kaleme alınan Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazacada kullanılan ortak atasözlerini konu alan seri makalelerin dördüncüsünü oluşturuyor. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli ve Nurettin Ertekin tarafından “‘Eqîdeyên Menzûm Di Edebîyata Kurdî De” adıyla hazırlanan ikinci makalede klasik Kürt edebiyatı alanında telif edilmiş olan manzum Akaidnâmeler hakkında bilgi veriliyor.

Murat Varol’un kaleme aldığı “Şiiri Mulemma ê Şairanê Edebiyatê Zazaki” başlıklı üçüncü makalede Zaza edebiyatı şairlerinin mülemma şiirleri ele alınıyor. “Zazaca ve Kurmancca İsimlerde Çoğulluk” adıyla Mehmet Aslanoğulları tarafından yazılan dördüncü makalede Zazaca ve Kürtçede isimlerde çoğulluk konusu karşılaştırmalı bir şekilde inceleniyor. Ahmet Gider’e ait olan beşinci sıradaki “Molla Muhammed Kavarî Dîvânı’nda Ahiret Tasavvuru” başlıklı makalede, ahiret inancına dair olan çeşitli konuların Molla Muhammed Kavarî’nin şiirlerinde nasıl ele alındığı irdeleniyor.

“Varyantanê Vıstonıka Waya Hewt Bırayan Ser o Yew Muqayese” başlığını taşıyan altıncı sıradaki makale Pervin Septioğlu tarafından hazırlanmış olup, bu makalede “yedi erkek kardeşi olan kız” masalının farklı varyantları arasında bir karşılaştırma yapılıyor. Yedinci ve son metin ise The Encyclopaedia of Islam’da yayımlanmış olan “Zaza” maddesinin Dr. Murat Alanoğlu tarafından yapılan çevirisi oldu. Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü ve dergi editörü Prof. Dr. Orhan Başaran emeği geçen makale yazarlarına ve hakemlere teşekkür ederek, 2018 yılı sayıları için makale kabulüne başlandığını bildirdi.