Bingöl’de yerel medya tarafından defalarca işlenen ve Bingöl Valiliği tarafından daha önce onarılması adına girişimlerin başlatıldığı açıklanan 250 yıllık Ermeni Kilisesi için aradan geçen dört yıla rağmen, onarım çalışmaları adına bürokratik yazışmalar dışında hiçbir girişim olmadı. Bingöl’ün Kiğı ilçesine bağlı Çanakçı Köyü’nde bulunan 250 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesinin onarılması için köy muhtarı tarafından, Bingöl valiliğine müracaatta bulunulmuş, Valilik tarafından kilisenin onarılması için Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmış ve müdürlük komisyonu onarım kararı almıştı.

Bingöl Valiliğinden onarım hakkında yapılan açıklamada ‘Bingöl ilimizde bazı mahalli yerel gazetelere konu olan İlimiz Kiğı İlçesi, Çanakçı Köyü 137 ada, 3 nolu parselde kayıtlı bulunan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.05.2008 tarih ve 973 sayılı kararı ile Çanakçı Köyü Kilisesi adıyla tescil edilen, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı söz konusu kiliseyle ilgili olarak Kiğı Kaymakamlığının 16.06.2013 tarih ve 474 sayılı yazıları ekinde yer alan Çanakçı Köyü Muhtarı Mehmet Asal’ın köylerindeki kilisenin yıkılma tehlikesi bulunduğuna dair 10.06.2013 tarihli başvuru dilekçesi Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş ve konuya ilişkin anılan Kurul Müdürlüğünün 04.07.2015 tarih ve 1033 sayılı yazıları ekindeki 03.07.2015 tarih ve 850 sayılı kurul kararında; Bingöl İli, Kiğı İlçesi, Çanakçı Köyü 137 ada, 3 nolu parselde kayıtlı bulunan tescilli taşınmaza yönelik gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin ilgililerince alınmasına, yapıya yönelik röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak kurula iletilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, karar örneğinin gereği için İl Özel İdaresine, Kiğı Kaymakamlığına ve Çanakçı Köyü Muhtarına gönderilmiştir.’ açıklaması yapılmıştı.