Dünyada her dört kişiden biri Müslüman ve sanılanın aksine Ortadoğu ile Asya dışında da büyük bir Müslüman nüfus var. Müslümanlar şu an dünyada en hızlı büyüyen dinsel grubu temsil ediyor. Şu an 1.7 milyar olan Müslüman nüfusun 21. yüzyılın ikinci yarısında iki kat artması ve Müslümanların Hristiyanları geçerek dünyanın en büyük dini grubu haline gelmesi bekleniyor. Bu da Müslümanların küresel ekonomideki rolünün artması anlamına geliyor.

Araştırma şirketi Glocalities tarafından hazırlanan bir rapora göre 2013 yılında 3.6 trilyon dolar olan küresel İslami tüketim pazarının büyüklüğü 2020 yılında 5 trilyon doları aşacak. Türkiye, Endonezya ve Hindistan dahil 24 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, artan satın alma gücüne bağlı olarak Müslüman pazarlarda tüketimin artması ve İslami bankacılığın giderek gelişmesi, bu grubun küresel ekonomide daha fazla rol oynamasını sağlayacak.

Glocalities, kendi veri tabanındaki en genç dini grubun Müslümanlar olduğunu ve bunun öngörülebilir bir gelecekte böyle kalacağını tahmin ediyor. Milenyum çağı Müslümanlarının, ebeveynlerinden farklı bir dünya görüşü benimsemeye başladıklarına dikkat çekilen raporda özellikle gelir artışının, iyi bir kariyerin, küreselleşmenin yeni nesil Müslümanlar arasında önem kazanmaya başladığı vurgulanıyor.

Gıda Pazarının Yüzde 17’si ‘Helal Gıda’ Olacak

Helal gıdanın artık sadece etlerin kesim değil sonrasındaki tedarik zinciri aşamasında temizlik ve hijyene dikkat edilmesi kavramıyla eşleşmeye başlaması, pazarın hem Müslüman hem de Müslüman olmayan kesimler arasında bile büyümesine yardımcı oluyor. Pazarın 2018’de 1.6 trilyon dolara, 2024 yılında ise 2.25 trilyon dolarlık büyüklüğe erişmesi bekleniyor. Bu pazarın geleneksel gıda pazarından daha hızlı büyüyeceği ve 2018’de toplam pazarı içindeki payının yüzde 17’yi aşacağı öngörülüyor.

2020’de 156 Milyon Müslüman Seyahat Edecek

Mastercard-Crescentrating işbirliği ile hazırlanan global İslami seyahat pazarı 2017 raporuna göre, 2016 yılında 121 Müslüman seyahat etti. 2020 yılında bu sayının 156 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. 3 yıl içinde Müslümanların toplam turizm harcamaları içindeki payının da yüzde 10’u bulması bekleniyor. 220 milyar dolarlık İslami turizm pazarında tercih edilen destinasyonlar arasında Malezya, BAE, Endonezya ve Türkiye başı çekiyor. Sektörün 2026 yılına kadar 300 milyar dolara çıkacağı tahminleri yapılıyor. Müslümanlar seyahat ederken tercihlerini güvenlik, helal gıda, konaklama, havaalanı hizmetleri, mescitlere kolay ulaşım, ibadet ve iletişim kolaylığı gibi kriterlere göre yapıyor.