‘Kıraat İlminin Önemi, Doğuşu ve Gelişimi’ Konulu Konferans Düzenlendi

Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından “Kıraat İlminin Önemi, Doğuşu ve Gelişimi” başlıklı konferans düzenlendi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programa İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı konuşmacı olarak katıldı.

‘Kıraat İlminin Önemi, Doğuşu ve Gelişimi’ Konulu Konferans Düzenlendi

Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. İsmail Kaya’nın moderatörlüğünü yaptığı programda, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı kıraat ilmine ilişkin çeşitli bilgiler verdi. Konuşmasına Kıraat ve Kur’an kelimelerinin ne anlamlara geldiğini açıklayarak başladı. Prof. Dr. Buladı, kıraat kelimesinin okumak ve tilavet etmek manasına geldiğini ifade etti. Kıraat ilminin konusu ve meşguliyet alanının Kur’an-ı Kerim olduğunu belirten Prof. Dr. Buladı, “Kur’an’ın muciz bir kelam olması, Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla indirilmesi, Mushaflarda yazılması, tevatürle nakledilmesi, tilavetiyle ibadet edilmesi gibi temel özelliklerle nitelendirilmesi onu diğer ilahi kitaplardan ayırmaktadır” dedi.

 ‘Kıraat İlmi olmasaydı, bugün Kur’an metninin birliğinden söz edilemezdi’

Kıraat ilmi sayesinde Kur’an kelimelerinin aslının korunduğunu dile getiren Prof. Dr. Buladı, Kıraat ilmi senetleri Hz. Peygamber’e ulaşmak üzere, kıraat imamlarından gelen aslına uygun nakillere dayandığını söyledi. Kıraat ilminin Mushaf’ın yazı ve imlasının korunmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Buladı, “Şayet Kıraat İlmi ve onu temsil eden Kıraat âlimleri olmasaydı, bugün yeryüzünde Kur’an metninin birliği ve bütünlüğünden söz edilemezdi. Kur’an kelimelerinin telaffuzu ve edasının Hz. Peygamber’den işitildiği şekilde muhafazasında büyük rolü olmuştur. Bu açıdan bu ilmin, her dönemde üstlendiği rolü bilmek ve bu konuda ilim ve irfan sahiplerinin yetişmesi için gayret sarf etmenin gereği ortadadır.” ifadesiyle konuşmasını bitirdi.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona erdi.