Stratejik Liderlik ve Etkin Yöneticilik Online Sertifika Programı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) sahip olduğu özelliklerle ekonomi sistemi içerisindeki kilit rolü ve sosyal etkileri ile ülkelerin kalkınmasına doğrudan etki eden yapıları, KOBİ’lerin desteklenmesini ve geliştirilmesini elzem kılmıştır. Bu minvalde gerçekleştirilen mali desteklemelerin yanında teknoloji, finans, pazarlama vb. konularda eğitim ve danışmanlık desteklerinin KOBİ’lerin performansları üzerinde oldukça etkili olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmaktadır.

Stratejik Liderlik ve Etkin Yöneticilik Online Sertifika ProgramıBu kapsamda Ajansımız gerek mali destekleriyle gerek eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle bölgesindeki KOBİ’lerin en büyük destekçilerinden olmuştur. 11. Kalkınma Planı’nda KOBİ’lere yönelik yer alan politika ve tedbirlere paralel olarak Ajansımız sahip olduğu tüm destek mekanizmaları ve yetkin insan kaynağı ile KOBİ’lere yönelik desteğini devam ettirmektedir. Bu kapsamda bölgemiz KOBİ’lerinin teknik ve kurumsal kapasitelerine artırılmasına büyük katkı sağlayacak olan “STRATEJİK LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK ONLINE SERTİFİKA PROGRAMI” gerçekleştirilecektir. Eğitimler Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek olup kontenjan sınırı bulunmaktadır. Son başvuru tarihine kadar (7 Kasım) katılımcıların aşağıdaki kayıt linki üzerinden kayıt yapması gerekmektedir. Eğitimler için katılım linki, kayıt yapan kullanıcıların mail adreslerine iletilecektir.
 
Kayıt linki: https://forms.gle/jW2UrMjEiCjvPjTo8

Programın Amacı

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.
Alanında uzman İTÜ'lü akademisyenlerin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu programda bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla beraber, ‘’Yalın Üretim ve Yönetim’’, ‘’Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi’’, gibi fark yaratacak güncel konular da yer almaktadır.

Kimler Katılabilir

Katılımcılarda profesyonel çalışma hayatı tecrübesi aranmaktadır. %70 devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Süre ve Günler

Eğitim toplam 60 saat olup 2 ayda tamamlanacaktır. Dersler zoom platformu kullanılarak uzaktan eğitim olarak verilecektir. Dersler her hafta 3 gün, her gün 3 saat olacak şekilde planlanacaktır (1 haftada toplam 9 saat). Hafta içi günlerde yapılacak dersler 19:00 – 22.00 saatleri arasında yapılacaktır. Detaylı takvim belli olduktan sonra, katılımcılarla paylaşılacaktır.