Etiket: İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı

Eğitim

Bingöl’de “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme...

Kadir Ekinci başkanlığında, afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla ‘İl...