“Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik Çalıştayı” gerçekleştirildi

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 29 Aralık 2020 “Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik Çalıştayı” yapıldı.

“Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik Çalıştayı” gerçekleştirildi

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayda; “Türkiye Tarımında Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Yaklaşımlar: İyi Tarım Uygulamaları”, “Arı Merası Tesis Etmenin Sürdürülebilir Tarım Açısından Önemi, Avantajları ve Bu Amaçla Kullanılabilecek Bazı Bitkiler”, “Sürdürülebilir Tarımda Bal Arılarının Rolü”, “Propolisin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi; Covid-19 Örneği”, “Toprak Verimliliğinin Sürdürülebilir Tarım İçin Önemi”, “Havza Bazlı Sürdürülebilir Kalkınmanın Önemi”, “Sürdürülebilir Tarımda Bitki Koruma Uygulamalarının Önemi”, “Bingöl İli Su Ürünleri Potansiyeli ve Sürdürülebilir Kullanımı” gibi başlıklarda bilim kurulu tarafından onaylanan 23 bildiri sunuldu.  

Sunulan bildiriler kitap haline getirilerek basıldı.  

“Topraklarımızın Yüzde 80’i Şiddetli Erozyona Maruz Kalıyor”

Sürdürülebilir tarımın, uzun yıllar çevreye zarar vermeden doğal kaynakların korunmasını sağlayarak ve tarımsal teknolojileri kullanarak tarımsal üretim yapılması olarak tanımlayan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten,  “Ülkemiz açısından sürdürülebilir tarımı değerlendirecek olursak, en önemli konular; toprak kaybı (erozyon), girdilerin fazla olması, çevre kirliliği, aşırı sulama, sanayileşme, kentleşme ve turizmden kaynaklanan etkiler, çayır ve meraların erken ve aşırı otlatılması sonucu giderek azalmasıdır. Ülkemizdeki toprakların yaklaşık yüzde 80’inde orta ve çok şiddetli erozyon görülmektedir” dedi.