‘Türkiye’de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler’ Çalıştayı Düzenlendi

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ‘Türkiye’de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler’  çalıştayı 28 Haziran Pazartesi günü çevrim içi olarak düzenlendi.

‘Türkiye’de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler’ Çalıştayı Düzenlendi

Moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan İnci’nin yaptığı Türkiye’de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler’  çalıştayında “TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi TRC2 ve TRC3 Alt Bölgelerinde Organik Ürün Üretim ve Tüketim Durumu’, ‘Organik Tarımda Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerden Geliştirilen Biyoformülasyonlar’, ‘Organik Tarım Uygulamalarında Toprak ve Su Yönetimi’, ‘Türkiye’de Organik Hayvansal Üretimin Mevcut Durumu’, ‘Organik Arıcılıkta, Uygulanabilir Arıcılık Teknikleri İle Hastalıklardan Korunma Yolları’, ‘Arılarla Tozlaşmanın Organik Tarımdaki Yeri,’ ‘Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen Kayısı (Prunus Armeniaca L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması’, ‘Organik ve Geleneksel Arıcılıkta Beslemenin Koloni Düzenine Etkisi” başlıklarında bildiriler sunuldu.

“Organik Tarım, Günümüzün Popüler Bilim Dalları Arasında Yer Almayı Başardı”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten, “Uzun yıllar insanların ilgisini çekmeyen ve bilim dünyasında genellikle geri planda kalan, geleceğini güvence altına almaya çalışan aktiviteler bilimi olarak tanımlanabilen ‘Organik Tarım ve Agroekoloji,,  20. yüzyılın sonlarına doğru nüfus patlaması, besin kıtlığı ve çevre kirliliği gibi sorunların etkisi ile günümüzün popüler bilim dalları arasında yer almayı başardı” dedi.

Organik tarımın doğayla dost yeni üretim modeli olarak adlandırıldığını belirten Prof. Dr. Kökten,  “Organik tarım, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde katkı ve devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak doğadaki canlıların sürekliliğini sağlayan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum kullanımını sağlayan bir üretim sistemidir” dedi.

Gönderilen bildirilerin önümüzdeki süreçte kitap haline getirileceğini ifade eden Kökten, çalışmalarına her anlamda destek veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’a, teşekkürlerini iletti.