“Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar” Kongresi Gerçekleştirildi

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar” kongresi 11-13 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

“Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar” Kongresi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen  "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlik, Arayışlar” kongresi, "Krizler, Belirsizlikler ve Sorgulamalar" konusuyla alanında uzman bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirdi.

National Technical University’den Prof. Dr. Nataliia Krasnokutska, TheNextMinds.com’un  Kurucu Direktörü Prof. Ibrahim Kushchu ve Manchester University’den Prof. Dr. Farhad Hossaın’in davetli konuşmacılar arasında yer aldığı kongreye 40’a yakın üniversiteden 100’den fazla bildiri ile katılım gerçekleştirildi. 26 oturumda gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam eden kongreye farklı üniversitelerden öğretim elemanları, öğrenci ve araştırmacılar katıldı.

Kongrenin açılışı Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Erkan, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sait Patır ve davetli konuşmacılardan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Fuat Keymen tarafından gerçekleştirildi.

 “Krizler ve Belirsizlikler Daima İnsanlığı Etkileyen Faktörlerdir”

3 gün süren kongrede; krizlerin ve belirsizliklerin her daim insanlığı etkileyen olgular olduğu belirttirildi. Kongrede ayrıca yakın tarihte toplumsal, siyasal ve ekonomik krizlerin nicelik ve nitelik olarak arttığı, iç içe geçmiş dünya toplumlarında tarihte hiç olmadığı kadar krizlerin ve belirsizliklerin  akut bir hal aldığı vurgulanarak şu konulara dikkat çekildi: “Günümüz dünyasında özellikle COVİD-19 pandemisi de göz önüne alındığında krizler ve belirsizlikler daha karmaşık ve akut hale gelmiştir.  Bu nedenle kongrede derinleşen ve etkileri dalga dalga yayılan krizleri siyasal, toplumsal ve ekonomik açılardan ele almak ve çözüm arayışlarının sunulması gerekliliğin ortaya çıkmıştır. Bu amaçla kongrede, söz konusu krizlerle ve belirsizliklerle mücadeleye yönelik çözüm arayışları tartışılacağı ifade edilmiş ve yönetim, siyaset, uluslararası ilişkiler, iktisat vd. diğer alanlardaki bildirilerle analiz ve politika üretimine akademik düzeyde öneriler sunulmuştur.”

Kongrenin açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacılar için gerçekleştirilen özel oturum ile birlikte başlayan kongre, 3 günün ardından yapılan kapanış konuşması ile sona erdi.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Erkan, kongreye sunulan bildirilerin tam metinleri ve özet metinler için hazırlanacak kongre metin kitabının önümüzdeki günlerde iibfkongre.bingol.edu.tr kongre web sayfasından yayınlanacağını belirtti.