Ziraat Fakültesi Laboratuvarına Yetkilendirme Verildi

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot üniversite olarak seçilen Üniversitemiz, Bölge çiftçilerine ve araştırmacılara hizmet vermek amacıyla “Toprakta Fiziksel Analizler” başlığında yaptığı yetki başvurusu Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylandı.

Ziraat Fakültesi Laboratuvarına Yetkilendirme Verildi

Gelişen altyapı olanakları ve personel birikimiyle bölge çiftçilerine ve araştırmacılara daha fazla hizmet sunmak amacıyla Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Kapsam 5: Toprakta Fiziksel Analizler” başlığında yaptığı yetki başvurusu 8 Nisan 2021’de kabul edildi.

Alınan yetki kapsamında tarımsal üretimde önemli parametreler olan ayrıca projelendirme ve devlet teşvik süreçlerinde zorunlu gereksinim olan; “Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, Özgül Ağırlığı, Porozite, Agregat Stabilitesi, Strüktür Stabilite İndeksi, Hidrolik İletkenlik” analizleri Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılıp rapor edilebilecek. “Kil Tipi Tayini” ise Üniversitemiz Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.

İlgili yetkilendirme devamında; “Kapsam 2: Detaylı Toprak Analizleri”, “Kapsam 3: Sulama Suyu Analizleri” ve  “Kapsam 4: Bitki Analizleri” başlıklarındaki başvuru ve değerlendirme süreci, Ziraat Fakültesi ve Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile devam etmektedir.